Gazi Oibs - Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi


Gazi Üniversitesi Oibs Giriş - Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş

Gazi Üniversitesi Merkezi Bilgi Sistemi öğrencilerin öğrenimleri süresince idari hizmetlerden rahat ve çabuk olarak faydalanmanız açısından tasarlanmıştır.

Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sitemi Giriş için TIKLAYINIZ

Öğrenci numarası öğrenme menüsünden numaranızı öğreniniz.

Ekranda görülen ana menüden ÖĞRENCİ GİRİŞİ Bölümünün üzerine gelerek tıklayınız,

Açılan yeni sayfada öğrenci no ve şifre bilgilerini yazarak BAĞLAN düğmesine basınız.

Şifre T.C. kimlik numaranızın son 6 hanesidir.

Örneğin öğrenci numarası 120100001

T.C. kimlik numarası 51733296680 olsun.

Bu öğrenci,öğrenci numarasını 120100001 olarak,şifre bilgisini ise 296680 olarak girecektir.Şifrenizle girdikten sonra şifre değişikliği yaparak şifrenizi değiştirin.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Adayın mezun olduğu liseden aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

c) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (SADECE İKİNCİ ÖĞRETİMLER)

Bankaya ödeme yaptıktan sonra 2 suret halinde dekont almayı unutmayınız.

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

f) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.(Tıp Fakültesine ve BESYO'ya kayıt yaptıracak öğrenciler tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor getireceklerdir.)

NOT : Katkı payı ödemeleri tüm HALK BANK şubelerinden yapılabilecektir.
gazi obs,gazi öbs,obs gazi,gazi üniversitesi öğrenci bilgi sistemi, gazi öbs giriş, gazi öğrenci bilgi sistemi, Gazi Üniversitesi ÖBS Giriş

Gazi Üniversitesi, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesi.

1926 yılında Ankara'da kurulan Gazi Üniversitesi, Türkiye'nin en nitelikli[kaynak belirtilmeli] yüksek öğretim kurumlarından biridir. Sanat eğitimi alanında Cumhuriyet tarihinin öncüsüdür. Büyük Türk ressam ve heykel sanatçılarının pekçoğu buradan mezundur. Türkiye'nin en büyük ve köklü Eğitim Fakültesi'ne sahiptir. Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakülteleri Türkiye çapında öne çıkmıştır. Mevcut 5 kampüse sahiptir ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve Ankara Akyurt ve Polatlı'da yeni kampüsler kurulması planlanmaktadır. Bunlar:

Beşevler Kampüsü
Emek kampüsü,
Maltepe Kampüsü
Gölbaşı Kampüsü
Çubuk Kampüsü
Kuzey Kıbrıs Kampüsü

Bunların dışında Gazi Üniversitesinin Ankara Ostim, Çankaya, Kızılay bölgeleri ve Ankara Polatlı ve Beypazarı ilçelerinde de Meslek Yüksek Okulları ve Yüksekokulları bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi'nin rektörlüğüne; 6 Ağustos 2012 tarihinde göreve başlayacak olan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Büyükberber atandı.

1926 - 1982: Enstitü Dönemi
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

Gazi Üniversitesinin kuruluşu Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Ankara'da bir enstitü kurulması girişimiyle başlar. Kurulacak bu enstitünün temel amacı yeni Türkiye'nin öğretmen ihtiyacını karşılamaktır.1926 yılında Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü olarak Konya'da açılan okul, 1924 yılında Ankara'da açılan Musiki Muallim Mektebi ve Gazi Erkek İlk Muallim Mektebi birleştirilir ve günümüzde Gazi Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılan bina Orta Muallim Mektebi ve Gazi Terbiye Enstitüsü adını alır, Musiki Muallim Mektebi de Enstitü’ye bir bölüm olarak eklenir. Daha sonraki yıllarda Okul, bünyesinde açılan pedagoji ve filoloji bölümleriyle kısa sürede öğretmen yetiştirmede ülkenin öncü ve önder bir eğitim kurumu olur. Adı 1929 yılında 'Gazi' adı başa getirilerek Gazi Orta Muallim Mektebi olarak değiştirilir ve 1976 yılına kadar bu adla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren okul, 1976 yılında ise Gazi Eğitim Enstitüsü adını alır.

Gazi Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak Müzik Eğitimi Bölümü 1937 yılında, 1941 yılında Fransızca Eğitimi, 1944 yılında İngilizce Eğitimi bölümü açıldı.1979 yılında yapılan düzenlemeler sonucu eğitim süresi 4 yıla çıkarıldı ve Gazi Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirildi.

1968 yılında kurulan Ankara Dişhekimliği Yüksekokulu olarak kurulan Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1978 Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlanmış ve adı Diş Hekimliği Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Gazi Üniversitesine bağlanmıştır.

Gazi Üniversitesi Türkiye'nin öğretmen yetiştiren ilk eğitim kurumudur.

1971 yılında Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne başlanmıştır. 1979 yılına kadar Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Yüksekokulu olarak eğitimini sürdüren okul, 1979 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Fakültesi adını almıştır. 1982 yılında ise Gazi Üniversitesi bünyesine Eczacılık Fakültesi olarak alınmıştır.

1976 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak Ankara'da kurulan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi'nde eğitim öğretime başlar. 1984 yılında yapımı başlanan bügünkü Gazi Üniversitesi Hastane binası 30 haziran 1986'da bitirilir ve Tıp Fakültesi Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinden ayrılarak yeni hizmet binasına taşınır.
1982 - 2006

1926 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü olarak kurulan Gazi Eğitim Enstitüsü 1982 yılında 2809 sayılı kanunla,[9] Gazi Üniversitesine dönüştürülür. Gazi Üniversitesinin çatısı altında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi, Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları yer alır.

1966 yılında Ankara'da öğretime başlayan “Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu” ve 1967 yılında öğretime başlayan “Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu” ardından, 1968 yılında “Anadolu Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu” açılır. Bu üç yüksek okul, 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin bünyesine katılıp, “Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek okulu” olarak birleştirilmiş ve aynı yıl kurulan “Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisine” bağlanmıştır. Akademi, daha sonra 1982 yılında kurulan Gazi Üniversitesi bünyesine alınmış ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi çatısı altında eğitim ve öğretime devam etmiştir

Ankara'da 1955 yılında eğitime başlayan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1971 yılında yürürlüğe giren 1472 sayılı yasa gereği, kendisine muadil özel yüksekokulların bağlanması ile eğitim-öğretim kapasitesini genişletmiştir. Akademiyi oluşturan Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri, Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, 1982 yılında Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanunla, Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni oluşturmuştur.

1968 yılında Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu olarak faaliyete başlayan okul 1982 Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adıyla üniversiteye bağlanmıştır.

1926 yılında Ankara merkezli olarak kurulan Gazi Üniversitesi, Ankara ili dışında da eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiş, bu bölgelere fakülteler, yüksek okullar ve meslek yüksek okulları kurmuştur. Bu okulların büyük bölümü 2006 yılında kurulan yeni üniversitelerin temellerini oluşturmuştur. Kuruluş yıllarında 9 fakülte, 12 yüksek okul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran Gazi Üniversitesi 2006 yılına gelindiğinde Türkiye'nin çeşitli illerine yayılmış 25'den fazla fakülte[10] ve 20 den fazla yüksek okul ve meslek yüksekokulu ile eğitim faaliyetlerine devam etmekteydi. Bu okular 2006 yılında kurulan Ahi Evran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitelerinin temellerini oluşturmuştur.

Ana madde: Gazi Üniversitesi Ankara Dışı Eski Kampüsleri

Sanat eğitimi alanında öncü olan Gazi Üniversitesi 2005 yılında kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi ile sanat alanında öncü üniversiteler arasında yer almaya devam etmiştir.

Beşevler’de yer alan fakülteleri ve merkez kampüsü yaklaşık olarak 450 bin m2 bir alan üzerine kurulmuştur. Ayrıca Emek’de 11,624 m2; Maltepe’de 21,184 m2, Çubuk’da 689,638 m2 ve Gölbaşı’nda 318 bin m2 olmak üzere dört ayrı yerleşkesi daha bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi ayrıca 2010 yılında Ankara Polatlı'ya yeni bir kampüs kurmuş ve Fen Edebiyat Fakültesi açmıştır.[Öğrenci alımına 2010-2011 eğitim öğretim yılında başlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de sağlık alanında kampüs kurulması hazırlıkları devam etmektedir. Gazi Üniversitesi Türkiyenin en köklü Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültelerine sahiptir.

Gazi Üniversitesi şu an 16 fakülte, 6 enstitü, 1 konservatuvar, 4 yüksek okul ve 10 meslek yüksek okulu ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olan Gazi Üniversitesi Ankara'nın merkezinde yer alan bir şehir üniversitesidir.

Ayrıca bakınız: Avrupa Üniversiteler Birliği
Ayrıca Bakınız:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Üniversiteler

2006 - günümüz

2006 yılında Ankara dışı okulların Gazi Üniversitesi'nden ayrılması ve yeni açılan üniversitelere bağlanması sonucu fakülte sayısı 16'ya yüksek okul sayısı 4'e meslek yüksek okulu sayısı ise 8'e düşmüştür.

2008 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

2009 yılında Eğitim Fakültelerinde yapılan düzenlemeler sonucu Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi'ne, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm Fakültesi'ne, Mesleki Eğitim Fakültesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi'ne dönüştürülmüştür.Yine aynı yıl 3 Ekim 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi eski adıyla Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi iki ayrı fakülte haline getirilmiştir. 2009 yılında Ostim Meslek Yüksek Okulu'nun açılmasıyla meslek yüksek okulu sayısı 9' a yükselmiştir.

Gazi Üniversitesi şu an 16 fakülte, 6 enstitü, 1 konservatuvar, 4 yüksek okul ve 10 meslek yüksek okulu ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.
Rektörlük Binası Tarihçesi
Mimar Kemaleddin

Gazi Üniversitesinin merkez yerleşkesinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlük binasının temeli 8 Ağustos 1927 yılında atılmış ve 1930 yıllarda da bitirilmiştir. Gazi Eğitim Fakültesi birçok eseri bulunan Mimar Kemalettin'in son eseridir. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 1984 yılında aldığı kararla Gazi Üniversitesi'ne devredilen bu bina, bugün üniversitenin Rektörlüğü, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, laboratuvarlar, Resim Heykel Müzesi ve Sanat Galerisi olarak kullanılmaktadır, ayrıca binanın üstünde bir gözlemevi bulunmaktadır; ancak şu an faaliyette değildir. Ankara'nın mimarisi ve tarihini yansıtan bina ve mimarı Mimar Kemalettin'in portresi 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle giren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dokuzuncu emisyon banknotlarından olan 20 Türk Lirası banknotunun arka yüzünde kullanılmıştır.
Üniversitesi Yapısı
Akademik profil

Üniversitede 782 profesör, 327 doçent, 701 yardımcı doçent, 243 öğretim görevlisi, 1664 araştırma görevlisi, 172 okutman ve 134 uzman olmak üzere toplam 4024 öğretim elemanı görev yapmaktadır.Ayrıca 3561 idari personeli bulunmaktadır. Üniversite ön lisansta 5 bin 642 ve lisans eğitiminde 46 bin 387 olmak üzere yüksek lisans ve doktora programlarında ise 7 bin 982 öğrencisi ile Gazi Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisidir.

Gazi Üniversitesinde farklı ülkelerden yabancı öğrenciler de eğitim görmektedir. Türk Cumhuriyetleri, akraba ve topluluklardan gelen 1500'den fazla öğrencisi ile Gazi Üniversitesi yurt dışından en çok öğrenci kabul eden üniversitelerden biridir.

Gazi Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler arasında, uluslararası yayın sayısı sıralamasında Web of Science, SCI, SSCI, A&HCI'’ye ön sıralarda yer almaktadır.

2010 Webometrics verilerine göre Gazi Üniversitesi Türkiye üniversiteleri arasında 5. (1.ODTÜ,2.Boğaziçi, 3.Bilkent, 4.İTÜ); dünya üniversiteleri arasında ise 857. olmuştur.

2009 ÖSS'de ilk 500'den 132 kişi Gazi Üniversitesini tercih etmiştir. [26] 2008 yılında tüm üniversitelerde SCI+SSCI+AHCI'te yayınlanan makalelerin sayısına göre Gazi Üniversitesi 4. sırada yer almıştır.[19] 2008 ÖSS'de ilk 500'den 173 kişi Gazi Üniversitesini tercih etmiştir.[27] 2007 ÖSS verilerine göre ilk 500'den 191 kişi Gazi Üniversitesini tercih etmiştir.[28] 2006 ÖSS verilerine göre ilk 500'den 81 kişi Gazi Üniversitesini tercih etmiştir.

2004 yılı içerisinde Citation Index'te taranan dergilerde çıkan 496 makale ile Gazi Üniversitesi Türkiye sıralamasında 6., 2005 yılında 742 makale ile 4., 2006 yılında 694 makale ile 5. sırada, 2007 yılında ise 865 makale ile 4. sırada yer almıştır.

2007 yılında Web of Science’de yer alan yayın sayısına göre Türkiye'deki üniversiteler arasında, uluslararası yayın sayısı sıralamasında ilk 4’ de, 2008 yılı Web of Science’de yer alan yayın sayısı verilerine göre ise 3. sırada yer almıştır.

Gazi Üniversitesi Farabi Öğrenci Değişimi programında en çok tercih edilen ve en çok öğrenci kabul eden üniversitedir. 2009–2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için 430 öğrenci Farabi öğrencisi olmak için başvurmuş, bu öğrencilerin 254’ü Gazi Üniversitesi’ni tercih etmiştir. 2009-2010 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi için 388 öğrenci Farabi öğrencisi olmak için başvurmuş, bu öğrencilerin 162’si Gazi Üniversitesini tercih etmiştir.

URAP Araştırma Laboratuvarının 9 farklı kritere göre Temmuz 2011 yaptığı araştırma istatistiklerine göre Gazi Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler arasında Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ardından 5. sırada yer almıştır. Aynı araştırmaya göre Gazi Üniversitesi mühendislik alanında 3., sosyal bilimler alanında 4.,temel bilimler alanında 4., tıp alanında 5. ve yaşam bilimleri alanında 4. sırada yer almıştır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.